MEDEKO - Váš partner pre odliatky a opracovanie

Fakturačné údaje

MEDEKO Cast s.r.o.
Adresa: Orlové 255, 017 01  Považská Bystrica
IČO: 31615007
DIČ: 2020439938
IČ DPH: SK2020439938

Zápis v OR OS Trenčín, vl.č. 2794/R

Číslo účtu: 379649372 / 0200
IBAN: SK83 0200 0000 0003 7964 9372
BIC: SUBASKBX

Banka:
VÚB banka, pobočka Považská Bystrica
Nám. A. Hlinku 23/28
017 21 Považská Bystrica

 

 

 

 

Email pre zasielanie elektronických faktúr: faktury@medeko.sk