MEDEKO - Váš partner pre odliatky a opracovanie

Nákup kovových odpadov

Základné informácie o vykupovanom materiáli

Pre potreby našich výrob vykupujeme odpady takmer všetkých kovov.

Služby pre priemyselné firmy

Výrobným podnikom poskytujeme komplexnú likvidáciu odpadov.  Samozrejmosťou je logistická podpora (zvoz odpadu, bezplatný prenájom kontajnerov, paliet a žochov), legislatívne a ekologické poradenstvo.

A to všetko za najlepšie ceny. Váš odpad je totiž vstupným materiálom do našej výroby

 

Služby pre výkupne odpadov

S nami obchodujete veľmi rýchlo a flexibilne. Na zavolanie oceníme Váš materiál a zabezpečíme jeho zvoz k nám. Platby za materiál realizujeme okamžite. Využite možnosť dohodnúť si s našimi  manažérmi obchodné podmienky prispôsobené presne Vašim potrebám.

Kvalita

 

V našich laboratóriách zistíme presné chemické zloženie kovového odpadu, alebo materiálov, ktoré používate pri výrobe. Na presnú identifikáciu odpadov používame špičkové spektrometre  značky SPECTRO - SPECTROMAXx, SPECTRO LAB Jr a INNOV-X ALLOY ANALYZER.

Na riadenie kvality aktívne využívame integrovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015. Okrem toho sme držiteľmi certifikátov P.E.D., ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Prečo dodávať materiál nám?

 • zaplatíme Vám najvyššiu výkupnú cenu, pretože sme konečný spracovateľ odpadu
 • vždy platíme na čas
 • top partnerom poskytujeme financovanie výkupu odpadov od ich zákazníkov
 • dopravu a potrebné administratívne úkony vybavíme za Vás
 • vždy obchodujeme korektne, o čom svedčí že sme na trhu už viac ako 17 rokov
kovový odpad

Ďalšie benefity spolupráce

 • denne aktualizujeme ceny kovových odpadov
 • poskytujeme odborné poradenstvo pri identifikácii odpadov z neželezných kovov
 • poskytujeme technickú pomoc - chemickú analýzu, triedenie, delenie a paketovanie materiálov
 • poskytujeme kontajnery na zhromažďovanie a výkup kovových odpadov
 • poskytujeme likvidáciu nebezpečných odpadov

Referencie

Radi Vám osobne predstavíme naše referencie. Medzi našich zákazníkov patria renomované svetové korporácie, ale aj lokálne malé firmy.

Triednik kovových odpadov

Medené odpady

 • Cu granulát IA, IB, II, pocín, rafinačný
 • Cu odpad kusový
 • Cu odpad drôty nové
 • Cu odpad drôty, kusový mix
 • Cu odpad drôty lakované
 • Cu odpad drôty pocínované
 • Cu plechy
 • Cu rúrky
 • Cu výrobné odpady
 • Elektromotory
>> zatvoriť

Mosadzné odpady

 • Ms70 odpad
 • Ms 63 odpad
 • Ms 58 odpad nový a starý
 • Ms odpad mix
 • Ms kondenzátorové rúrky
 • Ms triesky
 • Ms Cu chladiče
 • Ms kontakty
 • MsNi odpady
 • Ostatné Ms odpady
>> zatvoriť

Bronzové odpady

 • Bronz odpad cínový/CuSn/
 • Bronz odpad červený/CuSnPbZn/
 • Bronz odpad hliníkový/CuAlFe/
 • Bronzové triesky
>> zatvoriť

Hliníkové odpady

 • Al vodič nový a starý
 • Al profil nový, starý, farbený, ISO
 • Al odpad kusový
 • Al odpad plech
 • Al triesky
 • AlCu chladiče
 • Al mix
 • Al folie, plechovky, žaluzie
>> zatvoriť

Antikorový odpad

 • Antikor odpad kusový
 • Antikor odpad s Ni viac ako 10%
 • Antikorové triesky
>> zatvoriť

Niklové odpady

 • Niklová katóda nová
 • Niklová katóda stará
>> zatvoriť

Zinkové odpady

 • Zn drôt
 • Zn anoda nová
 • Zn stery hutné
 • Zamaky
 • Zn elektrolytický
 • Zn hutný
 • Zn anoda použitá
 • Zn plech starý
>> zatvoriť

Olovené odpady

 • Pb káblové
 • Pb odpad mix
 • Pb antimonové
 • Pb kompozície
 • Pb tlačiarenské - literina
>> zatvoriť

Cínové odpady

 • Sn 99,95%
 • Sn 99% odpady
 • Sn 60% odpady
 • Sn stery
>> zatvoriť

Tvrdokovy a špeciálne odpady

 • TK plátky
 • TK frézy
 • Mo elektródy
 • Mo prach
>> zatvoriť

Ferozliatiny

 • FeV
 • FeSi
 • FeMo
 • FeCr
 • FeSiCa
>> zatvoriť

Nástrojové ocele

 • HSS
 • DMO5
 • B9
 • B18
>> zatvoriť
>> zatvoriť

Súhlas na zber a zhodnocovanie odpadov