MEDEKO - Váš partner pre odliatky a opracovanie

Profil spoločnosti

MEDEKO je rodinná firma vyrábajúca zliatiny z farebných kovov, spájky, polotovary a hotové odliatky. Vo výrobe okrem primárnych kovov zhodnocujeme aj kovové odpady.

My sme tu pre zákazníkov. Vychádzame im v ústrety a robíme všetko pre naplnenie ich očakávaní a požiadaviek. Dodávame vždy len kvalitu. Naše produkty  priamo ovplyvňujú úspech a výkon našich zákazníkov.

Pre zaistenie silných partnerských vzťahov dnes aj v budúcnosti, budeme pokračovať v neustálom zlepšovaní výrobných procesov a zvyšovaní kvality výrobkov, aby naši zákazníci mohli byť úspešní pri predaji finálnych produktov.

Budeme rozvíjať značku MEDEKO najmä:

  • Totálnym riadením kvality
  • Zvyšovaním náročnosti výrobkov
  • Vynikajúcim zákazníckym servisom 

Ing. Pavol Demáček

Ing. Pavol Demáček